Jak przekształcić lokal usługowy na mieszkalny?

Dla każdej osoby, inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, który chciałaby zmienić jego sposób użytkowania z usługowego na mieszkalny, ważne jest, aby nastało to zgodnie z obowiązującą literą prawa i według wytycznych określonych w przepisach. Tego typu sytuacje są regulowane przede wszystkim przez Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Z 2018 r., poz.1202) oraz Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz.1257 z późniejszymi zmianami). Co nam mówi to prawo i jak tak właściwie przekształcić lokal usługowy na mieszkalny?

Przekształcenie budynku usługowego na mieszkalny


Do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zalicza się podjęcie bądź zaniechanie działalności na tych obszarach zmieniającej warunki:
  • zdrowotne,
  • higieniczno-sanitarne,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • powodziowego,
  • pracy itd.
Może to być także podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć znacząco oddziaływających na środowisko.
Aby zatem nastąpiła zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny, zgodnie z przepisami i przy obecnym stanie prawnym w ustawie Prawo budowlane (po nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. Z 2004 r. Nr 93, poz.888) należy dokonać zgłoszenia tego faktu.
Pamiętaj również, że Twoja konkretna nieruchomość musi spełniać określone warunki. Musisz określić cel użytkowania nieruchomości, do czego będą przeznaczone pomieszczenia i jaka jest ich powierzchnia.

Jak przekształcić lokal usługowy na mieszkalny?


Przede wszystkim należy dopełnić wszystkich formalności, które musisz zgłosić w odpowiednim starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, które ma prawa powiatu. W dokumentach oznaczasz obecny i przyszły sposób użytkowania oraz dodajesz załączniki, które są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia. Czyli są to np.: dokument, który potwierdza prawo do zajmowanego lokalu oraz zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Wypełniony wniosek zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wraz z załącznikami rozpatrywany jest przez urząd miasta niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 30 dni.

Ile kosztuje przekształcenie lokalu usługowego na mieszkalny?


Opłata skarbowa, którą wnosi się przy składaniu wniosku, to jedyne koszty, jakie poniesiesz w urzędzie miasta. Jest ona pobierana tylko za pełnomocnictwo, za które zapłacisz 17 zł (jeśli go potrzebujesz). Tutaj warto również pamiętać o tym, że lista załączników, które są wymagane przy zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny, jest dosyć długa i może wywołać następne koszty. Konieczne jest dostarczenie do Wydziału Architektury i Budownictwa m.in. opisu i rysunku (mapy). Określa usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na niej, lub na sąsiednich nieruchomościach. Oznaczone musi także mieć części obiektu, co do których zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania. Wymagany jest też zwięzły opis techniczny z charakterystyką obiektu budowlanego, jego konstrukcją i danymi techniczno-użytkowymi; np. formularz B-3/O4, czyli oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością itd.

Ile zatem kosztuje przekształcenie lokalu usługowego na mieszkalny? Trudno wskazać jednoznacznie, bo jest to zależne od paru czynników i dokumentów. Ich szczegółowy wykaz jest zawsze dostępny na stronie internetowej konkretnego starostwa lub urzędu miasta. Dla Ciebie nasi doradcy przygotują dokładny, indywidualny proces działania, wystarczy wejść w zakładkę “kontakt” na naszej stronie.

Proces przekształcenia budynku usługowego na mieszkalny


Po zgłoszeniu zmiany, o którą chcesz wystąpić, należy wziąć pod uwagę również możliwość przebudowy, jeżeli jest ona konieczna i wtedy trzeba również wnieść wniosek o pozwolenie na budowę. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela oczywiście odpowiedni urząd.
Na rozpatrzenie pozytywne wniosku trzeba zaczekać do 30 dni. Jeśli do tego czasu nie zostanie on zakwestionowany, uznajesz to za wyrażenie zgody na zmianę. Następnie musisz wystąpić do urzędu o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do przekształcenia budynku lub lokalu na mieszkalny. Kolejnym dokumentem wymaganym do dalszych procedur jest zaświadczenie o samodzielności lokalu. To jest podstawowy wniosek, składany tym razem w Wydziale Geodezji i Kartografii danego urzędu i jest on wolny od opłaty skarbowej. Oczywiście mogą być wymagane również inne załączniki, o co warto zapytać w urzędzie. Termin oczekiwania na zgodę na wprowadzenie zmian to 30 dni.

Zasady przekształcania zależnie od prawa lokalnego


Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny nie wszędzie przebiega tak samo. Wszystkie działania i procedury opisane wyżej mogą nieco różnić się w różnych częściach kraju. Warto zatem zawsze zwracać się po odpowiedź na nurtujące Cię pytania do urzędników. To oni najlepiej wiedzą, jak taki proces skutecznie doprowadzić do końca, aby wszystkie działania były zgodne z obowiązującym prawem.

Jeśli dalej zastanawiasz się, ile kosztuje przekształcenie lokalu usługowego na mieszkalny, miej również na uwadze, że jest to proces kilkumiesięczny. Może się okazać kosztowny, jeśli będą potrzebne dodatkowe dokumenty, pomiary, akty notarialne, inwentaryzacje itp.
Jeśli cały proces już się pozytywnie zakończył, pamiętaj o tym, by dokonać zmian poprzez złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej.


Sprawdź także inne nasze wpisy:
Rozliczenie podatkowe wynajmu mieszkania - jak to zrobić 
Rodzaje umów wynajmu mieszkania
Wynajem mieszkania - na co zwrócić uwagę
Gdzie wynająć mieszkanie we Wrocławiu
Cena mieszkania na wynajem - od czego zależy