Rodzaje umów wynajmu mieszkania

W obrocie prawnym w Polsce funkcjonuje kilka rodzajów umowy najmu mieszkania. Różnią się one przede wszystkim uprawnieniami stron. Ponadto każda z nich ma swoje plusy i minusy, dlatego też trzeba dobrze określić swoje oczekiwania, aby wybrać możliwie najlepiej. Na czym polegają poszczególne rodzaje? 

Umowa najmu mieszkania na czas określony


Umowa najmu mieszkania na czas określony jest bardzo często stosowana w praktyce. Jej podstawową zaletą jest to, że strony wiedzą dokładnie, kiedy zakończy się łączący je stosunek najmu. Dzięki temu właściciel wie, na jakie przychody może liczyć w określonym terminie, z kolei najemca ma pewność miejsca swojego zamieszkania. Ponadto umowa z góry określa wysokość czynszu na cały okres swojego obowiązywania.

Bardzo często umowa najmu mieszkania na czas oznaczony jest wykorzystywana w sezonie turystycznym. Wówczas do wielu miast przyjeżdża wiele osób, których głównym celem jest zwiedzanie.

Co ważne, jeżeli najemca postanowi wypowiedzieć umowę, wypowiedzenie to pozostaje bezskuteczne i nadal istnieje konieczność opłacania czynszu. Aby rozwiązanie kontraktu przez lokatora było możliwe, musi zachodzić jedna z dwóch przesłanek. Chodzi tutaj o występowanie istotnych wad lokalu, które ujawniły się po nawiązaniu stosunku lub wystąpienie okoliczności zagrażających zdrowiu, lub życiu najemcy bądź jego najbliższych.

Umowa najmu mieszkania na czas nieokreślony


Umowa wynajmu mieszkania na czas nieokreślony może trwać w zasadzie w nieskończoność, chyba że któraś ze stron zdecyduje się na jej wypowiedzenie. Ustawodawca przewidział 3-miesięczny okres wypowiedzenia, jednakże może on zostać skrócony w umowie. Jest to więc niestabilny sposób na wynajęcie swojego mieszkania, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy druga strona zdecyduje się złożyć wypowiedzenie. Jeżeli bowiem najemca rozwiąże umowę, może się okazać, że znalezienie nowego lokatora nie będzie takie łatwe, przez co mieszkanie może stać nawet kilka miesięcy i nie zarabiać na siebie.

Umowa najmu okazjonalnego


Coraz częściej w obrocie jest stosowana umowa najmu okazjonalnego. Ten rodzaj kontraktu charakteryzuje się złagodzeniem ochrony prawnej lokatorów. Uczciwy najemca nie ma jednak powodów do obaw.

Lokator (wyłącznie osoba prywatna) jeszcze przed nawiązaniem stosunku najmu, musi przedstawić tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, do którego wyprowadzi się po zakończeniu najmu. To jednak nie wszystko, ponieważ będzie jeszcze potrzebna wizyta u notariusza. Tam najemca musi złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który został wyznaczony w żądaniu egzekucyjnym. Musi mieć ono formę aktu notarialnego.

Umowa wynajmu mieszkania, o której mowa powyżej, może zostać wypowiedziana przez wynajmującego w przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Powodem może być korzystanie z lokalu w sposób niewłaściwy, niepłacenie czynszu przez 3 okresy płatności, podnajęcie lokalu albo jego części oraz utrata przez najemcę możliwości przeprowadzenia się do innego lokalu.

W polskim systemie prawnym funkcjonuje umowa najmu mieszkania na czas określony, na czas nieokreślony oraz umowa najmu okazjonalnego. Wszystkie mają swoich zwolenników oraz przeciwników, niemniej jednak z punktu widzenia właściciela, to właśnie najem okazjonalny jest najlepszym wyborem. Tego typu kontaktu obawia się wielu lokatorów. Prawda jest jednak taka, że osoby uczciwe nie mają powodów do niepokoju, natomiast właściciel uzyskuje uprawnienia do sprawnego rozwiązania umowy, jeżeli najemca nie jest do końca w porządku.


Sprawdź także inne nasze wpisy:
Co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?
Co to jest podatek PCC?
Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony - najważniejsze informacje
Rozliczenie podatkowe wynajmu mieszkania - jak to zrobić