Co to jest podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli podatek PCC, od 1 stycznia 2001 roku zastąpił opłatę skarbową, która obowiązywała od umów i innych oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca, osoba prawna lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności, która dokonuje niektórych transakcji na rynku gospodarczym, zobowiązana jest do zapłaty właśnie takiego podatku. Osoba, która zobowiązana jest zapłacić taki podatek powinna sporządzić deklarację PCC-3, a także zapłacić kwotę podatku, jaka określona jest w przepisach stawki. Część zawieranych umów podlega jednak zwolnieniu z PCC. Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się, czy i Ty musisz zapłacić PCC.

Kiedy i jak zapłacić podatek PCC?


Objęte omawianym podatkiem, według ustawy z dnia 9 września 2000 roku, są:

  • umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych oraz sprzedaży,
  • ustanowienie hipoteki,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy dożywocia,
  • umowy rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku lub pożyczki pieniędzy,
  • umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy o dział spadku,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowani oraz odpłatnej służebności,
  • umowy darowizny,
  • umowy spółki.
Jak zapłacić podatek PCC?

Zgłoszenie takiego podatku, a także jego zapłatę, należy wykonać na podstawie złożenia odpowiedniej deklaracji, wspomnianej już wyżej PCC-3, na której wykazuje się zawartą czynność. Zgłoszenie to należy przedstawić oraz uiścić opłatę w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, który zwykle obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
Wypełniony formularz PCC-3 podatnik składa do urzędu skarbowego lub innej siedziby podatnika, które może wykonać elektronicznie, osobiście lub wysłać listem, ale jedynie poleconym.

Należy pamiętać również o tym, że elektroniczna wysyłka formularza możliwa jest tylko i wyłącznie z pomocą własnego podpisu kwalifikowanego. W przypadku jego braku możesz posłużyć się danymi osobistymi, takimi jak PESEL, NIP, imię, nazwisko, data urodzenia lub kwota przychodu z zeszłego roku podatkowego. Formularz można wówczas wysłać poprzez e-deklaracje, który znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Zakup domu, mieszkania oraz działki


Podatek PCC od kupna domu, podatek PCC od kupna mieszkania oraz podatek od zakupu działki wynosi zazwyczaj 2%. Jeśli kupujesz nieruchomość z rynku wtórnego, podatek ten jest obliczany i odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę, a płaci go kupujący. Jeśli natomiast kupujesz nieruchomość z rynku pierwotnego, nie obowiązuje Cię zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jedyny podatek, jaki płacisz, ma wysokość 8% - jeśli mieszkanie lub dom wynosi do 150 m², lub 23% - jeśli mieszkanie lub dom ma więcej albo równo 150 m². Podatek ten wchodzi wówczas w cenę brutto sprzedaży. Podatek od czynności cywilnoprawnych, jaki zapłacisz za kupno działki, zawsze wynosi 2% od ceny sprzedaży.

Zwolnienie z podatku PCC


Oczywiście, jeśli nie zapłacisz stosownego podatku, należy liczyć się z konsekwencjami. Organ podatkowy ma wówczas prawo nałożyć na podatnika stawkę sankcyjną podatku w wysokości 20%.

Istnieje natomiast kilka wyjątków, kiedy wyżej wymienionych czynności cywilnoprawnych nie będzie obowiązywał podatek PCC. Najpopularniejszym przykładem jest samochód, czyli przedmiot opodatkowany stanowiący rzecz ruchomą. Jeśli jego kwota kupna nie przekracza 1000 zł, jesteś zwolnieni z opłaty podatku cywilnoprawnego. Sytuacja ta będzie miała miejsce także, jeśli jedna ze stron transakcji (kupujący lub sprzedający) podlega podatkowi od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.


Sprawdź także inne nasze wpisy: 
Jak znaleźć numer księgi wieczystej?
Home Staging - kilka skutecznych porad
Budowa domu na działce rolnej - najważniejsze informacje
Co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?