Co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to obszerny dokument, który powinien precyzować wiele różnych zagadnień ważnych dla obydwu stron. Jej odpowiednie sporządzenie pozwoli uniknąć spornych i trudnych sytuacji, a przy tym zabezpieczy interesy właściciela lokalu. Podpowiadamy, jak zadbać o to, aby umowa była odpowiednio przemyślana ,a w jej treści znalazło się wszystko, co potrzebne.  

Co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?


Przygotowując umowę najmu lokalu mieszkalnego, warto stworzyć dwa egzemplarze - po jednym dla każdej ze stron. Umowę można przygotować razem z prawnikiem lub samodzielnie.
W umowie powinny znaleźć się wszystkie dane każdej ze stron (numery PESEL oraz serie i numery dowodów tożsamości). Warto zawrzeć tam także szczegółowy opis lokalu, w tym jego wyposażenie oraz powierzchnię użytkowa o wartości takiej, jaka podana jest w księdze wieczystej.
Umowa najmu lokalu ma za zadanie ustalić prawa i obowiązki każdej ze stron, dokładną datę opłaty i wysokość czynszu a także kwestie dysponowania mieniem, które jest na wyposażeniu lokalu.
Ponadto w momencie sporządzania umowy powinieneś pamiętać także o kilku dodatkowych zapisach, między innymi o wysokości kaucji i sposobie jej rozliczania, a także terminach i sposobowych płatności bieżących rachunków. 

Zadbaj także o wyposażenie mieszkania - wzór, którego musisz się trzymać


Art. 681 Kodeksu cywilnego wyraźnie podkreśla, że konserwacja przedmiotu najmu leży w gestii wynajmujących. Wszelkie potencjalnie problematyczne kwestie powinny być sprecyzowane w umowie. Warto bowiem pamiętać, że oddając do użytku swoje mieszkanie, ponieważ komuś także wszystkie zawarte w nim meble, sprzęty oraz potencjalnie cenne przedmioty. One wszystkie na drodze eksploatacji mogą ulec awarii lub zużyciu. Właśnie dlatego, nawet zakładając maksimum dobrej woli najemcy, warto wyposażyć umowę najmu lokalu mieszkaniowego w bardzo szczegółowy protokół, który będzie precyzował stopień zużycia zawartych w nim elementów.

Pamiętaj także o tym, aby doprecyzować w umowie kwestię korzystania najemnicy z takich pomieszczeń jak piwnica, suszarnia czy wózkownia, które należą do lokalu. Zaznacz czy będą one traktowane jako pomieszczenia przynależne do mieszkania, czy jedynie jako powierzchnia współdzielona, które podnosi wartość wynajmowanego lokalu.

Warunki wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego


Kwestia rozwiązania umowy precyzowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Przewidują one między innymi takie założenia jak:

  • w przypadku czynszu płatnego co miesiąc wypowiedzenie umowy może nastąpić trzydzieści dni wprzód, jeżeli zostanie ogłoszone pod koniec miesiąca kalendarzowego
  • w przypadku czynszu płatnego w innych odstępach czasu niż jeden miesiąc, umowa powinna być wypowiedziana na koniec kwartału
  • jeżeli czynsz płatny jest w okresach częstszych niż miesiąc, wypowiedzenie umowy może zaistnieć trzy dni naprzód  
Pamiętaj, że najemca ma obowiązek powiadomić Cię o zamiarze wypowiedzenia umowy w formie pisemnej. 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to niezwykle ważny dokument, który powinien być sporządzony z dbałością o szczegóły. Możesz zrobić to samodzielnie, warto jednak skonsultować się w tym celu z profesjonalną pomocą prawną. Ta bardzo często oferowana jest przez specjalistów z dobrych biur nieruchomości, takich jak na przykład www.polskienieruchomosci.net
Pamiętaj, że dobrze sporządzona umowa najmu zabezpiecza interesy zarówno Twoje, jak i najemcy. Daje także pewność, że mieszkanie i znajdujące się w nim sprzęty zostały dobrze zabezpieczone a wszystkie kwestie formalne są jasne.


Sprawdź także inne nasze wpisy: 
Co to jest podatek PCC?
Dlaczego warto inwestować w mieszkania i inne nieruchomości we Wrocławiu?
Mieszkanie we Wrocławiu - ile kosztuje?
Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania