Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania

Protokół zdawczo-odbiorczy po sprzedaży mieszkania to jedna z najważniejszych formalności, którą powinny dopełnić strony transakcji. Sporządzenie tego dokumentu leży bowiem w interesie zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Co powinien zawierać protokół? Poniżej prezentujemy krótki poradnik. 

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?


Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu to specjalny dokument, który pełni funkcję zabezpieczenia interesów obydwu stron transakcji. Nie ma jednak wymogu prawnego jego przygotowania, aczkolwiek warto poświęcić chwilę na sporządzenie protokołu.

Protokół zdawczo-odbiorczy może zostać sporządzony w dowolnym momencie, jednakże najlepiej jest to zrobić w chwili wydania nieruchomości. Jest tak dlatego, że strony potwierdzają w nim stan lokalu i jego wyposażenie na chwilę wskazaną w treści dokumentu. Dzięki temu zarówno sprzedający, jak i kupujący, mogą później łatwiej dochodzić swoich ewentualnych roszczeń na drodze prawnej. Niektórzy w tym celu wzbogacają nawet protokół o dokumentację fotograficzną. Może mieć ona postać cyfrową bądź też wykonanych wcześniej wydruków.

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej. Przede wszystkim strony potwierdzają w nim fakt wydania kluczy oraz aktualny stan liczników.

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?


Wiele osób zastanawia się, jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór ogólny takiego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej dobrego biura nieruchomości, aczkolwiek pamiętać należy, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model.

Protokół zdawczo-odbiorczy po sprzedaży mieszkania powinien zawierać następujące elementy:

  1. dane osobowe (imiona, nazwiska i numery PESEL) i kontaktowe stron (adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej);
  2. wskazanie daty, miejsca i celu sporządzenia dokumentu (na przykład wydanie lokalu ze względu na jego sprzedaż albo najem);
  3. kod domofonu;
  4. precyzyjne określenie stanu technicznego lokalu (wskazanie ewentualnych usterek oraz ubytków - warto zwrócić szczególną uwagę na kondycję ścian, podłóg, okien, a także instalacji hydraulicznej, kanalizacyjnej i elektrycznej);
  5. wskazanie elementów wyposażenia (wymienienie poszczególnych sprzętów AGD i RTV oraz mebli, które pozostają w lokalu);
  6. aktualny stan liczników;
  7. informacja o liczbie kompletów kluczy, które zostały wydane;
  8. podanie daty wniesienia ostatniej opłaty czynszowej przez zbywcę;
  9. podpisy stron.
Należy dodać, że protokół zdawczo-odbiorczy lokalu powinien zostać sporządzony w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach. Co więcej, warto go również wzbogacić o dokumentację fotograficzną. Zdjęcia doskonale odzwierciedlą stan techniczny lokalu, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnego sporu. Konieczna jest jednak informacja na ten temat w treści protokołu. Ponadto o fakcie sporządzenia protokołu powinna się znaleźć wzmianka w umowie przedwstępnej lub w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości. 

Co w praktyce daje protokół zdawczo-odbiorczy?


Jak już wcześniej zostało wspomniane, protokół zdawczo-odbiorczy po sprzedaży mieszkania stanowi dokument, który może okazać się niezwykle przydatny przy okazji nieporozumień i sporów pomiędzy sprzedającym i kupującym już po sfinalizowaniu transakcji. Nierzadko znajdują swój dalszy bieg w sądzie, gdzie każda ze stron próbuje dochodzić racji. W tym celu potrzebny jest jednak odpowiedni materiał dowodowy.

Podstawowym dowodem poświadczającym fakt dokonania transakcji jest oczywiście umowa sporządzona w formie aktu notarialnego. Niemniej jednak nie zawiera ona tak szczegółowych kwestii, jak na przykład stan techniczny danej nieruchomości. Wraz ze złożeniem swoich podpisów pod oświadczeniami zawartymi w protokole strony potwierdzają okoliczności w nim wskazane. Zatem dokument ten może stanowić dowód w postępowaniu sądowym i - co więcej - jest on chętnie wykorzystywany zarówno przez sprzedających, jak i kupujących. Z kolei sądy często opierają swoje orzeczenia właśnie na jego podstawie.

Protokół zdawczo-odbiorczy to formalność, o której dopełnieniu warto pamiętać przy sprzedaży mieszkania, pomimo braku wymogu prawnego jego sporządzenia. Znacząco ułatwi on bowiem dochodzenie roszczeń w przypadku ewentualnego postępowania sądowego. Powinien on być jednak prawidłowo sporządzony, aby zawierał najistotniejsze informacje dotyczące przedmiotowego lokalu. Warto skorzystać ze wzorów oferowanych przez biura nieruchomości.

Protokół zdawczo – odbiorczy, ze wskazaniami liczników służy ponadto do rozliczenia mediów u Zarządcy bądź w SM, często te media rozliczane są co pół roku.


Sprawdź także inne wpisy:
Dlaczego warto inwestować w mieszkania i inne nieruchomości we Wrocławiu?
Mieszkanie we Wrocławiu - ile kosztuje?
Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - porady
Zakup mieszkania z rynku wtórnego na kredyt - na co zwrócić uwagę?