Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony - najważniejsze informacje

Wynajem mieszkania jest bardzo popularny ze względu na koszty oraz możliwość częstszej zmiany miejsca zamieszkania. Dużo młodych osób nie chce wiązać się kredytami na zakup domu, który by później musieli spłacać latami. Zazwyczaj nie chcą ponosić takich kosztów przed zdobyciem pewnej stabilizacji życiowej, czy to prywatnej, czy zawodowej. Wybierają najczęściej umowy zawierane na czas określony, przeważnie na okres jednego roku, a czasem dłużej, nawet na kilka lat. Jednak czy trzeba czekać do końca umówionej daty, czy można wcześniej wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Na początku trzeba zaznaczyć, że umowa, którą się podpisuje podczas wynajmu mieszkania, jest bardzo ważna dla nas, jako osób zainteresowanych. Dlatego niezwykle istotne jest jej dokładne przeczytanie oraz, w razie wątpliwości co do danego jej punktu, niezwłoczne wyjaśnienie przed złożeniem podpisu. 

Dokument ten powinien zawierać wiele ważnych kwestii, jednak ta dotyczącą wypowiedzenia umowy najmu na czas określony musi być wprost wskazana. Jest to bardzo ważne, ponieważ brak takiej adnotacji nie daje możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego ani najemcy przed jej zakończeniem. Takie sytuacje są dość rzadkie, ponieważ właściciel mieszkania utraci wtedy stały przychód bierny. Warto jednak pamiętać, że prawo tego nie zabrania, chociaż można wymienić liczne wskazania ku tej decyzji, z których mogą skorzystać obie strony.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego


Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony może być wykorzystane przez wynajmującego w bardzo określonych przypadkach. Wszystkie powinny być zawarte w umowie i każdy doświadczony właściciel na pewno nie ominie tych punktów. Do najczęstszych powodów należy m.in.:

  • zwłoka z uiszczaniem należnej opłaty za korzystanie z lokalu (opóźnienia w płatności czynszu),
  • podnajmowanie mieszkania osobom trzecim,
  • zamieszkanie przez większą liczbę lokatorów niż było to uzgadniane podczas podpisywania umowy,
  • niestosowanie się do przepisów porządkowych (np. niezachowywanie ciszy nocnej czy dewastacja mieszkania).
Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego jest oczywiście niezwykle rzadkie. Jednak kiedy występują wyżej wymienione sytuacje i nie pomagają upomnienia, może dojść to takiej nieprzyjemnej sytuacji.

Inną kwestią jest możliwość rozwiązania umowy najmu przez obie strony. W takim wypadku wynajmujący oraz najemca może w określonych przypadkach rozwiązać umowę przed jej zakończeniem. Oczywiście, jeśli jednak dokument nie reguluje takich możliwości, warto spróbować porozumieć się z drugą stroną, ponieważ nie rzadko można dokonać rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór


Podczas wypowiedzenia umowy najmu mieszkania ważne jest, aby dokument był napisany w prawidłowy sposób. A więc jakie elementy powinien zawierać wzór wypowiedzenia umowy najmu? Oprócz daty i miejscowości należy zamieścić dane wynajmującego oraz najemcy (kolejność zależy od tego, kto komu wypowiada daną umowę). Dodatkowo nie może zabraknąć podstawy oraz uzasadnienia wypowiedzenia. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ każda ze stron musi wiedzieć, dlaczego zrywana jest umowa w trakcie jej trwania.

Nie może zabraknąć również terminu, czyli dnia, od którego umowa nie będzie już obowiązywać oraz podpisów obydwu stron. Podczas jakichkolwiek wątpliwości możesz skorzystać ze wzorów wypowiedzenia umowy najmu dostępnych w Internecie.

Warto również pamiętać, że zanim przystąpisz do rozwiązania umowy najmu, dobrze jest o tym poinformować drugą stronę, aby wcześniej ustalić warunki. W takim przypadku składany dokument będzie jedynie formalnością.


Sprawdź także inne nasze wpisy:
Home Staging - kilka skutecznych porad
Budowa domu na działce rolnej - najważniejsze informacje
Co powinna zawierać umowa najmu lokalu mieszkalnego?
Co to jest podatek PCC?