Jakie dokumenty są niezbędne do sprzedaży domu

Choć dla niektórych osób sprzedaż domu wydaje się całkiem prosta, to sam proces jest nieco bardziej skomplikowany i wieloetapowy. Wysokość transakcji czy też istota sprzedaży samego domu lub mieszkania sprawia, że jest to spore wyzwanie, wiążące się z posiadaniem i wypełnieniem sporej ilości wymaganych pism urzędowych i innych dokumentów. Warto zatem wiedzieć, jakie formalności są niezbędne do sprzedaży domu, by nie narazić się na niepotrzebne komplikacje natury prawnej.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży nieruchomości?


Podczas sprzedaży nieruchomości, oprócz zadbania o jej nienaganny wygląd i funkcjonalność, należy sporządzić stosowne dokumenty. Wymagane są podczas całego procesu sprzedaży, by była ona w pełni legalna. Do koniecznych przy sprzedaży nieruchomości pism zaliczają się:

  • księga wieczysta;
  • podstawa nabycia nieruchomości - może to być np. akt notarialny, dokument poświadczający darowiznę lub spadek itp.;
  • zaświadczenie dotyczące potwierdzenia braku zalegania z opłatami np. podatku od nieruchomości czy też opłatami za media;
  • pozwolenie na użytkowanie (niezwykle ważny dokument istotny przy sprzedaży domu);
  • zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego;
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych pod wybranym adresem;
  • wypis z rejestru gruntów.
Pomimo dużej liczby wymaganych dokumentów, jakie są konieczne, by w sposób legalny sprzedać dom, każdy z nich stanowi zabezpieczenie prawne i finansowe dla obu stron. Dodatkowo w świetle prawa daje to gwarancję, iż żadna ze stron nie poniesie konsekwencji wynikających z braku legalności takiej transakcji.

Księga wieczysta - dlaczego jest tak istotna?


Sprzedając dom, księga wieczysta jest jednym z najważniejszych wymaganych dokumentów. Dzięki niej możesz bez problemu sprawdzić rodzaj własności, jaki jest na wybranej nieruchomości. Może być to prawo własności czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dodatkowo dzięki księdze wieczystej dowiesz się, ile w wybranym domu jest pomieszczeń, jaka jest całkowita powierzchnia użytkowa, czy wybrany dom należy tylko do jednej lub więcej osoby oraz czy na nieruchomości ciąży np. kredyt hipoteczny albo inne roszczenia.

Dzięki temu masz pewność, iż stan prawny wybranej nieruchomości zgodny jest ze stanem rzeczywistym i jako nowy potencjalny właściciel nie zostaniesz oszukany. Tym sposobem unikniesz zbędnych komplikacji oraz będziesz mieć pewność, że wybrany dom będzie odpowiednim wyborem.
Jeśli zastanawiasz się, czy odpis z księgi wieczystej to jeden z dokumentów, jakie musisz dostarczyć do notariusza – uspokajamy. Nie jest to Twoim obowiązkiem. Wystarczy udostępnić mu numer księgi wieczystej, a sam znajdzie niezbędne informacje w niej zawarte.

Co wpisuje się w termin podstawy nabycia nieruchomości?


Podstawa nabycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela to na dobrą sprawę potwierdzenie, iż wybrana nieruchomość została kupiona lub uzyskana w sposób legalny. Pod tym pojęciem kryje się między innymi akt notarialny zakupu czy też dokument poświadczający prawo do dziedziczenia lub darowizny wybranego domu. Warto pamiętać, aby podmiot sprzedający mieszkanie okazywał potencjalnym nabywcom tego rodzaju dokument wraz z dokumentem z Urzędu Skarbowego. Potwierdza bowiem rozliczenie się z nim z tytułu podatku od nieruchomości lub darowizn.

Pozwolenie na użytkowanie - dlaczego to tak istotny dokument?


Sprzedając dom, wymagane są też inne dokumenty. Niezwykle istotne jest także pozwolenie na użytkowanie. Jest o tyle ważnym pismem, iż stanowi swojego rodzaju potwierdzenie, że budowa domu została rozliczona i nie ma konieczności wkładania dodatkowych środków w dokończenie budowy.

Innymi słowy, ten dokument potwierdza, że osoba sprzedająca dom rozliczyła się ze wszystkim kontrahentami w sprawie budowy domu. Bez posiadania tego typu dokumentu nowy właściciel, chcąc nabyć nieruchomość drogą kupna i posiłkując się kredytem hipotecznym, nie otrzyma go (będzie mógł ubiegać się jedynie o kredyt na dokończenie budowy). Jest to także ważna informacja dla Urzędu Skarbowego.

Jakie są dodatkowe dokumenty potrzebne do sprzedaży domu?


Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, jakie są potrzebne do sprzedaży domu, niezwykle istotne są również dodatkowe pisma, bez których taka transakcja byłaby niemożliwa lub niezwykle utrudniona. Zaliczają się do nich przede wszystkim zaświadczenie, iż na danej nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania finansowe czy też roszczenia ze strony osób trzecich.

Mowa tutaj przede wszystkim o roszczeniach ze strony osób spokrewnionych lub spowinowaconych z dotychczasowym właścicielem, które również mają prawo do wybranego domu. Sprzedający ma obowiązek przedstawić takie dokumenty, by nie narażać się na niepotrzebne komplikacje natury prawnej.

Dodatkowym dokumentem, jaki jest równie istotny przy sprzedaży domu, a jaki należy przedstawić notariuszowi, jest wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej. Taki dokument stanowi prawne poświadczenie podziału działki, na której znajduje się nieruchomość i która jednocześnie musi zgadzać się ze stanem faktycznym.
Bez posiadania takiego dokumentu właściciel może narazić się na pewnego rodzaju komplikacje. Brak zgodności kopii mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym może bowiem oznaczać, iż od innych nieruchomości na wybranej działce będzie nienależnie naliczany podatek lub innego rodzaju zobowiązania ze strony państwa. Również w momencie odsprzedaży takiej nieruchomości kolejnym zainteresowanym można mieć kłopot z samą sprzedażą ze względu na brak zgodności stanu faktycznego z dokumentacją.


Sprawdź także inne nasze wpisy:
Wynajem mieszkania - na co zwrócić uwagę
Gdzie wynająć mieszkanie we Wrocławiu
Cena mieszkania na wynajem - od czego zależy
Jak przekształcić lokal usługowy na mieszkalny?
Wynajem lokalu usługowego - na co zwrócić uwagę