Na czym polega współwłasność mieszkania

Współwłasność mieszkania własnościowego to jedna z prawnych form własności nieruchomości. Obecna w naszym porządku prawnym kiedyś głównie za sprawą prawa spadkowego, aktualnie popularna wśród młodych nabywców nieruchomości, małżonków, którzy decydują się na zakup mieszkania na pełnych prawach obu stron związku. Jednak jak każde prawo także i to oddziałuje na życie współwłaścicieli dodatnio i ujemnie.

Współwłasność mieszkania własnościowego


W polskim prawodawstwie wyróżniamy dwa rodzaje współwłasności:
• własność łączna
• własność ułamkowa
Własnością łączną będzie np. małżeńska wspólność ustawowa, w której nie określa się wartości udziałów każdego z małżonków. Mówimy o niej, że jest bezudziałowa, oznacza to, że każdy z współwłaścicieli posiada takie samo prawo do rzeczy będących przedmiotem własności. Współwłasność ułamkowa natomiast polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli posiada określony udział w przedmiocie własności, np. nieruchomości, jednak własność na nie jest fizycznie wyodrębniana. Jeżeli dana nieruchomość jest własnością dwóch osób, to każdej z nich przysługuje 1/2 udziału.

Współwłasność mieszkania a opłaty


Współwłasność mieszkania oznacza, że każdy ze współwłaścicieli, bez względu na to czy jest to forma łączna czy ułamkowa, ma prawo do udziału w dochodach, jeżeli dana nieruchomość takie przynosi, np. za sprawą podnajmu. Współwłasność mieszkania na wynajem obliguje wszystkich współwłaścicieli do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości. Zatem w sposób proporcjonalny do zakresu własności każdy ze współwłaścicieli zobligowany jest do partycypowania w kosztach remontów czy konserwacji danej nieruchomości. Również wszystkie inne opłaty: podatki, czynsze, media powinny być ponoszone w określonym zakresie przez wszystkich uczestników własności.
Opłaty za współwłasność mieszkania narzuca tu już sam udział w danej własności, a następnie zakres udziału, jeżeli taki jest określony. Współwłaściciele mogą oczywiście się umówić na inne rozwiązania, np. zwolnić jedną ze stron z opłat, zmniejszyć obciążenia etc., ale co do zasady decyduje tu przyjęta forma prawna współwłasności.

Współwłasność mieszkania a śmierć małżonka


Gdy jeden ze współmałżonków pozostających współwłaścicielami nieruchomości umiera, drugie staje się wyłącznym właścicielem posiadanego majątku, chyba że w grę wchodzi prawo spadkowe i do części majątku mają prawo również spadkobiercy.
Własność mieszkania, a śmierć małżonka to jeden z częściej spotykanych konfliktów skarbowych kończących się w salach sądowych. W wielu przypadkach po śmierci małżonka będącego współwłaścicielem nieruchomości w formule łącznej druga strona sprzedaje mieszkanie i kupuje mniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu, czasem bliżej rodziny. Jeżeli od momentu przejęcia drugiej części majątku nie upłynęło 5 lat podatkowych, bardzo często wkracza fiskus z nakazem zapłacenia podatku od otrzymanej części nieruchomości. Kilka przytaczanych w mediach spraw kończyło się na szczęście na korzyść owego współwłaściciela, ale zawsze warto dokładnie sprawdzić bieżące orzecznictwo w takich sprawach.

Kredyt na 1 osobę a współwłasność mieszkania


Jedną z częściej poruszanych kwestii na forach internetowych jest kredyt na jedną osobę a współwłasność mieszkania. Trudno byłoby znaleźć bank, który zgodziłby się na udzielenie kredytu na jedną osobę, niebędącą współmałżonkiem i wyraził zgodę jednocześnie na współwłasność do nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest pozyskanie kredytu hipotecznego do czasu ślubu a po nim darowanie lub rozszerzenie wspólności majątkowej.Wyprowadzka z wynajmowanego mieszkania - o czym nie zapomnieć?
Wynajem mieszkania z psem - o czym pamiętać?
Jak sprawdzić kto jest właścicielem mieszkania?
Ile kosztuje wykończenie mieszkania?
Jak obniżyć koszt zakupu mieszkania?